Indmeldelse
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg giver tilladelse til at fotografi af mig eller mit barn kan offentliggøres som billedillustration på klubbens hjemmeside eller i forbindelse med offentligørelse af stævneresultater.
Medlemsskabet som aktiv fægter koster 100 kr. /måned for børn og 150 for voksne der er fyldt 25 år. Et passivt medlemsskab koster 100 kr./år uanset alder. Ønsker du passivt medlemsskab sæt kryds her.
Jeg accepterer foreningens vedtægter.
 
 

Kontingentbetaling foregår halvårligt forud ved overførsel til klubbens bankkonto. Opkrævning sendes pr. e-mail, som oplyst ovenfor. Klubben opfordrer til at man laver automatisk betaling således at der automatisk betales til klubbens bankkonto den første ved hvert halvår.

 

Klubbens kontonummer: Reg.nr. 5329 Kontonr. 0243344 (Arbejdernes Landsbank)

 

Udmeldelse af klubben skal ske skriftlig til kassereren med 14 dages varsel til udgangen af et halvår.

 

Vær opmærksom på at visse forsikringsselskaber betragter fægtning som "farlig sport". Derfor kan det være en god idé at snakke med dit forsikringsselskab, for at være sikker på at du også er dækket, når du fægter.

HUSK at informere træneren hvis du eller dit barn har kronisk sygdom el.lign. der kan have indflydelse på træningen.

 

© All Rights Reserved.

Følg Rødovre Fægteklub på Facebook siden eller Facebook gruppen